Wat maakt jouw WOZ waarde Haarlem zo belangrijk?

hoge kruk

Het spreekt voor zich dat er verspreide over Haarlem heel wat verschillende woningeigenaars zijn terug te vinden. Eigenaar zijn van je eigen woning is omwille van heel veel verschillende redenen interessant te noemen. Niet alleen biedt eigenaar zijn van dit vastgoed je namelijk een ongelofelijk solide, financiële ruggengraat aan, daarnaast zal je ook nog eens kunnen vaststellen dat je op deze manier niet meer wordt geconfronteerd met torenhoge huurlasten. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat je rekening zal willen houden met de zogenaamde WOZ waarde Haarlem. Hiervoor geldt namelijk dat ze aan de basis ligt van heel wat kosten die je zal moeten betalen. Wil je hier graag meer over ontdekken? Dan is het zeker de moeite waard om verder te lezen!

Hoe wordt de WOZ waarde Haarlem berekend?

De gemeente is elk jaar verantwoordelijk voor het berekenen van de nieuwe WOZ waarde Haarlem. Voor mensen die nog maar net nieuw zijn als woningeigenaar wordt het in eerste instantie als een beetje eigenaardig ervaren dat deze berekening elk jaar moet worden uitgevoerd. Dat is echter vrij logisch. Het is namelijk zo dat er bij het berekenen van de waarde rekening wordt gehouden met verschillende zaken. Lang niet al deze zaken zijn vastgesteld. Denk hierbij in het bijzonder aan de actuele verkoopprijzen van het vastgoed in Haarlem. Deze prijzen kunnen in het huidige jaar merkelijk hoger of lager zijn gelegen in vergelijking met bijvoorbeeld een jaar geleden. 

De WOZ waarde Haarlem wordt niet alleen berekend op basis van de actuele verkoopprijzen van het vastgoed. Er wordt bovendien dan ook rekening gehouden met bijvoorbeeld de locatie van het pand evenals met de inhoud- en de oppervlaktegegevens. Voor deze gegevens geldt uiteraard dat ze niet zullen veranderen waardoor de basis voor de WOZ berekening wel steevast dezelfde zal zijn. 

Welke kosten worden bepaald door de WOZ waarde Haarlem?

Meer dan waarschijnlijk vertellen we je niets nieuws wanneer we je zeggen dat de WOZ waarde Haarlem aan de basis ligt van verschillende kosten waar je als eigenaar van een woning mee wordt geconfronteerd. Denk op dit vlak niet alleen maar aan de gemeentelijke belastingen en heffingen, maar zeker ook aan bijvoorbeeld de rioolheffing evenals de waterschapslasten. Het is dus zeker en vast van belang om er zeker van te zijn dat de uitgevoerde berekening echt correct is. 

Wat wanneer je het niet eens bent met de berekende WOZ waarde?

De gemeente Haarlem zal ongetwijfeld haar best doen om de WOZ waarde Haarlem die  voor jou van toepassing is zo correct mogelijk te berekenen. Dit gezegd hebbende kan het altijd gebeuren dat er een foutje in de berekening kruipt. Wanneer dat het geval is zal je kunnen vaststellen dat het mogelijk is om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Dat bezwaar kan worden aangetekend door het volgen van de werkwijze die wordt aangehaald op de bijlage die bij de WOZ beschikking zit. Let op, je hebt slechts 6 weken de tijd vanaf de datum van de WOZ beschikking om dat bezwaar kenbaar te maken. Het spreekt voor zich dat je hier zeker rekening mee zal willen houden. Dit geldt uiteraard ook voor de WOZ waarde Amsterdam